UOUK

它能怎样帮助我? • 满足标准

 • 提高运行效率
主要内容


      评估蒸汽中的水分和杂质,进而采取措施控制和预防,可以降低您的能源成本,提高生产效率和产品质量,以及减少维护工作量。

确保您的蒸汽系统满足EN285、HTM2010、CFPP标准和食品安全法规

测量干度/过热度,以评估蒸汽参数是否满足您的工厂/工艺要求

测量蒸汽中不凝性气体的含量,确保换热充分/高效 
                                                  
测量蒸汽给水/凝结水离子浓度
监测蒸汽压力和温度,挖掘出在峰值负荷或其他蒸汽供应不足的潜在问题

检查从锅炉水处理至冷凝水回收整个蒸汽系统的配置和运行状态 

提供蒸汽品质证书和一份完整的报告,提出改善蒸汽品质的建议,以提高整个蒸汽系统的运行效率    • 联系我们获取更多信息

  我们将帮助您找到合适的解决方案
 • 0510-8358 6288

  如需咨询产品报价等信息请联系我们
 • lnte@uouk-uk.com

  我们将尽快联系您